Availability Calendar

  • Sân vườn & hồ bơi

  • Grand suite

  • jasmine spa

  • cooking class

  • Chợ Quê

  • Lotus lake

Tin tức - Khuyến mãi
Tin tức - Sự kiện
 
Thời gian: ngày 24/12/2015
Thời gian: ngày 31/12/2015
Thời gian: Từ 18:00 đến 21:00 ngày 20/11/2015
Thời gian: Tối thứ 6 hàng tuần từ 06pm đến 09pm