Availability Calendar

  • Sân vườn & hồ bơi

  • Grand suite

  • jasmine spa

  • cooking class

  • Chợ Quê

  • Lotus lake

Tin tức - Khuyến mãi
Hoạt động hằng ngày

Giá : 100.000 VND/ người. Thời gian: Hằng ngày từ 10:00 sáng đến 6:00 chiều.
Miễn phí. Thời gian: thứ 3,thứ 6 hàng tuần từ 7:15 sáng đến 8:00 sáng.
Thời gian: Hằng ngày từ 9:00 sáng đến 11:30 sáng.