Availability Calendar

  • Sân vườn & hồ bơi

  • Grand suite

  • jasmine spa

  • cooking class

  • Chợ Quê

  • Lotus lake

Tin tức - Khuyến mãi
Khuyến mãi
 
Thời gian: từ nay đến hết ngày 30/09/2016
Thời gian: Từ 18:00 đến 21:00 ngày 8/3/2016
Từ nay đến hết ngày 30/09/2015