Availability Calendar

  • Sân vườn & hồ bơi

  • Grand suite

  • jasmine spa

  • cooking class

  • Chợ Quê

  • Lotus lake

Tin tức - Khuyến mãi
Hoạt động hằng ngày: Dịch vụ cho thuê Áo Dài
                    Gói cơ bản: 630.000 đồng / người
              
cho thuê ÁO DÀI  với 01 trang phục, 06 ảnh in với album, make-up, điều trị  massage mặt.

               Gói couplei: 1.050.000 đồng / cặp vợ chồng
              
cho thuê ÁO DÀI  với 02 trang phục, in ảnh với 10 album, make-up, điều trị massage mặt
               hoặc 
massage chân.  

             
Các tin liên quan: