Availability Calendar

  • Sân vườn & hồ bơi

  • Grand suite

  • jasmine spa

  • cooking class

  • Chợ Quê

  • Lotus lake

Tin tức - Khuyến mãi
Hoạt động hằng ngày: Tập Thái Cưc Quyền
                 Thái Cực Quyền  là một loại võ thuật rất nổi tiếng về kỹ thuật quốc phòng và lợi ích cho sức khỏe.
        Môn võ nghệ thuật này đã phát triển trong những năm qua thành một phương tiện hiệu quả  về giảm
        căng thẳng
và lo âu.


          
          

        
Thái Cực Quyền được coi là tốt  cho mọi người ở mọi lứa tuổi vì nó không đặt quá nhiều căng thẳng
       trên
cơ bắp và khớp. Ngoài ra, tập Thái Cực Quyền không tốn kém vì nó không đòi hỏi nhiều thiết bị.
       Nó có thể được thực hiện hoặc trong một nhóm hoặc một mình. Các nghiên cứu hiện nay đã phát hiện
       ra rằng
Thái Cực Quyền tác động tích cực về kiểm soát cân bằng, tập thể dục, và tính linh hoạt.
       Ngoài ra, môn võ nghệ thuật này đã được khẳng định để giảm nguy cơ của người đã bị bệnh tim nặng
.

Các tin liên quan: