Availability Calendar

  • Sân vườn & hồ bơi

  • Grand suite

  • jasmine spa

  • cooking class

  • Chợ Quê

  • Lotus lake

Tin tức - Khuyến mãi
Giới thiệu Hội An: Chương trình "Giờ Trái Đất" Hội An - 2016
 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN

  BAN TỔ CHỨC  SỰ KIỆN "GIỜ TRÁI ĐẤT" 2016 

CHƯƠNG TRÌNH GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2016
(DỰ KIẾN)
CHỦ ĐỀ: “HÀNH ĐỘNG NHỎ, Ý NGHĨA LỚN”
 

-Thời gian:
+ Các hoạt động vệ tinh: Từ ngày 18/3 đến 19/3/2016
+ Hoạt động chính: Vào đêm ngày 19  tháng 3 năm 2016.
Địa điểm: Thành phố Hội An


Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Ngày 18/3/2016

15:30 - 16:30

Hoạt động “Một giờ vì Hội An sạch hơn”

Toàn thành phố
 

Ngày 19/3/2016

08:00 - 21:00

Tuyên truyền nội dung sự kiện xen kẽ các bản nhạc về môi trường.

 Khu phố cổ và toàn thành phố

19:00 - 20:00

Chiếu hình ảnh về Giờ Trái Đất trên thế giới, Việt Nam, Hội An và các hình ảnh cổ động bảo vệ môi trường.

Sân khấu Vườn tượng An Hội
 

20:00 - 20:25

Chương trình nghệ thuật “Hành động cùng Giờ Trái đất”

20:25 - 20:30

Nghi thức tắt điện-Công bố “Giờ trái đất-2016”

20:30 - 21:30

Chương trình "Thành phố Hội An- hưởng ứng Giờ trái đất-Hành động nhỏ-Ý nghĩa lớn”

 
Toàn thành phố

Các hoạt động nghệ thuật cổ truyền, Biểu diễn nhạc Flamenco, trò chơi dân gian, sinh hoạt múa hát tập thể và xếp các biểu tượng bằng hoa đăng.

Sân khấu vườn tượng, Khu vực trên sông, và Khu phố cổ

21:00

Kết thúc "Giờ Trái đất"

 Khu phố cổ và toàn thành phố

 Nguồn : http://www.hoianworldheritage.org.vn/

Các tin liên quan: